Medlemslista 2022

Persson Stefan
Thorning Michael
Bergström Mirka
Fälth Björn
Jensen Peter
Lotta Hammarquist
Ingemar Hansson
Marie Sundberg
Jonna Andreasen-Fälth
Bo Elvirsson
Åke Eneborg
Ann-Christine Bjälefors
Evabritt Lind
Caroline Sundberg
Martin Fritz
Bo Wadenrud
Mia Karlsson
Sandra Ramlinger

Raija Aaltonen

Tommy Johansson